BioEnergo is at heart of global movement to reduce traffic carbon dioxide by producing advanced biofuels.

VIHREÄ TULEVAISUUS

Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme pienentämään polttoaineidensa hiilijalanjälkeä tarjoamalla heille laaja valikoima EU RED II -direktiivin mukaisia kehittyneitä biopolttoaineita.

BIOENERGO BIOPOLTTOAINEET

BioEnergo I jalostamo Porissa keskittyy kehittyneiden toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineiden - bioetanolin ja nesteytetyn biokaasun - tuotantoon. BioEnergon biopolttoaineet valmistetaan uusiutuvasta havusahanpurusta, joka on hankittu paikallisilta sahoilta.

BioEnergon liikenteen biopolttoaineilla saavutetaan noin 100 %* kasvihuonekaasujen päästövähennys verrattuna EU RED II -direktiivin fossiilisten polttoaineiden vertailuarvoon 94 g CO2ekv/MJ. (*Sisältäen CCU-hiilidioksidin talteenoton)

200 000 tonnia sahanpurua

Bioetanolia 400 000 autolle

Biokaasua 15 000 autolle

6650 km vihreätä asfalttia