Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kommentteja lakiehdotuksesta, jolla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettu EU: n uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi (RED II) saatetaan voimaan liikenteessä.

Lainsäädännön tarkoituksena on edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja korvata bensiinin, dieselöljyn ja maakaasun käyttöä liikenteessä. Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteita koskevaan lainsäädäntöön sisältyvät uudet velvoitteet ja rajoitukset takaavat uusiutuvien energialähteiden RED II -vaatimusten noudattamisen liikennealalla.

Ehdotettu lainsäädäntö sisältää seuraavat BioEnergon biopolttoainetuotannon näkökulmasta tärkeät velvoitteet:

  • Polttoaineiden jakelusta on oltava 30 prosenttia uusiutuvia polttoaineita vuonna 2030 ja sen jälkeen (jakeluvelvollisuus).
  • Polttoaineiden jakelijoiden on vuodesta 2030 lähtien toimitettava 10 prosenttia uusiutuvista polttoaineista A-osassa luetelluista raaka-aineista tuotetuissa biopolttoaineissa tai biokaasussa tai muusta kuin ei- biologisista uusiutuvista nestemäisistä tai kaasumaisista polttoaineista (uusi velvoite).
  • A-osassa luetelluista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden liikenteen alan energian loppukulutuksesta on oltava vähintään 3,5 prosenttia vuonna 2030 (vähintään A-osa).

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kommentteja lainsäädäntöehdotuksesta lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta viimeistään 5.2.2021.

Lainsäädäntöehdotuksessa ehdotetaan, että lait annettaisiin 30. kesäkuuta 2021 ja että biokaasun lisääminen jakeluvelvoitteeseen tulisi voimaan 1. tammikuuta 2022.

Työ- ja elinkeinoministeriön lehdistötiedote:
https://tem.fi/fi/-/uusiutuvien-polttoaineiden-liikennekayayttoa-edistavat-lakiluonnokset-lausunnolle

Lausuntopalvelu.fi, josta voit ladata kopion lainsäädäntöehdotuksesta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Ehdotus/Participation?proposalId=a2f63087-61f8-44ff-a47c-5c5f1b8742c6

Lisätietoja:
Timo Saini, hallituksen puheenjohtaja, BioEnergo Oy, 040 715 3682, timo.saini@bioenergo.fi
Jyrki Karvinen, JKcom Public Relations, +358 45 258 8451, jyrki.karvinen@jkcom.fi

BioEnergo tavoite on vähentää liikenteen aiheuttamaa hiilidioksidia. BioEnergo is in the process of building an advanced second-generation biofuel refinery in Pori, Kaanaa Industrial Park, Finland. BioEnergo?s products will help our customers meet their regulatory biofuel distribution mandates and help corporates reduce their carbon footprints. The biorefinery will use certified forest industry side stream sawdust and chips as feedstock to produce an estimated 60 000 m3 of advanced 2G bioethanol (for passenger cars), 130 000 MWh of 2G liquid biogas (for heavy duty vehicles), 73 000 tons of lignin (for low-CO2 asphalt, roofing felt and concrete) and 44 000 tons of CO2 (for industry/circular economy). At full production BioEnergo will employ directly and indirectly up to 250 people.