Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää vuosittain energiatukia uusille teknologioille ja suurille demonstraatiohankkeille, jotka edistävät tulevaisuuden energiaratkaisuja ja tukevat Suomen ja EU: n vuoteen 2030 tähtäävien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.

Vuonna 2021 tukea voitiin hakea johonkin seuraavista ryhmistä:

 1) uusiutuvat liikennepolttoaineet, mukaan lukien sähkö

 2) muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto

 ja

 3) muut suuret energiateknologian demostraatiohankkeet

BioEnergo haki Porin biokonversiolaitoshankkeelle 39,7 miljoonan euron energiatukea, mikä vastaa hankkeen kokoa suhteessa ministeriön julkaisemiin energiatuen ohjeellisiin prosenttiosuuksiin.

BioEnergo applied for the Energy aid in the Renewable transportation fuel category. BioEnergo?s   planned investment perfectly meets the criteria set by the Ministry, as the support is intended for   projects that provide new energy solutions to achieve the targets mentioned above.

Arviointi- ja vertailukriteerit ovat uutuusarvo, toteutettavuus, energiavaikutukset, kustannustehokkuus ja muut vaikutukset. Tavoitteena on tarjota tukea hankkeille siten, että tulevaisuuden energiaratkaisujen tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon myös hallitusohjelman kirjaukset. Uuden teknologian osalta arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota uuden tekniikan tai muun todistettavissa olevan kokonaisuuden uutuusarvoon ja merkitykseen suhteessa vuoden 2030 tavoitteisiin. Tärkeä kriteeri on myös hankkeen monistettavuus, kuten BioEnergon laitos on.

Työ- ja elinkeinoministeriön alustava aikataulun mukaan hankkeita koskevat tukipäätökset tehdään syksyllä 2021.

TEM:n hakijaluettelo: 

https://tem.fi/documents/1410877/53440649/10032021_liite_suuret_demot_investointituen_hakemukset.pdf/b96e6733-7a10-94a1-969c-af9f456dde59/10032021_liite_suuret_demot_investointituen_hakemukset.pdf?t=1615324801463

Lisätietoja:

Timo Saini, hallituksen puheenjohtaja, BioEnergo Oy, 040 715 3682, timo.saini@3nfocusdev.hostaan.org

Kim Isosomppi, rahoitusjohtaja, +358 45 6380860, kim.isosomppi@3nfocusdev.hostaan.org kim.isosomppi@3nfocusdev.hostaan.org

BioEnergo tavoite on vähentää liikenteen aiheuttamaa hiilidioksidia. BioEnergo is in the process of building an advanced second-generation biofuel refinery in Pori, Kaanaa Industrial Park, Finland. BioEnergo?s products will help our customers meet their regulatory biofuel distribution mandates and help corporates reduce their carbon footprints. The biorefinery will use certified forest industry side stream sawdust and chips as feedstock to produce an estimated 60 000 m3 BioEnergo on suunnittelemassa Poriin Kaanaan teollisuusalueelle kehittyneiden biopolttoaineiden jalostamoa, jonka tuotteilla vähennetään liikenteen päästöjä.Raaka-aineena BioEnergo käyttää sahateollisuuden sivuvirtoja, joista jalostetaan liikennekäyttöön noin 60 miljoonaa litraa kehittynyttä bioetanolia henkilöautojen ja 130 000 MWh kehittynyttä nesteytettyä biokaasua raskaan liikenteen polttoaineeksi.2 (for industry/circular economy). At full production BioEnergo?s advanced traffic biofuels will result in a CO2 Täydellä kapasiteetilla BioEnergo työllistäisi suorasti ja epäsuorasti arviolta 250 työntekijää.