Suunnitellun biokonversiolaitoksen EIR-raportti luovutettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 07.07.2020. Huolellisen harkinnan jälkeen viranomainen esitti perustellun arvion EIR:stä 2.12.2020.

EIR:ssä esitetään laitoksen toiminnalle kaksi päävaihtoehtoa. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia, mistä viranomaiset ovat samaa mieltä. Erityisesti laitoksen vaikutus vesistöön vaatii lisäselvityksiä. Pääkysymyksenä on mahdolliset ja vaihtoehtoiset jäteveden käyttötavat.

The EIR gives a good over-all picture of feasibility of the project as well as of presented alternatives. Based on the authorities? considerations main impacts of the project are in sea area, climate and air (including smell), inputs in traffic and consequences in nature and natural reserves.

?The well-founded argumentation of the contact authority is a valuable document in our way forward? says Timo Saini, chairman of BioEnergo. Environmental Impact Permit is the most vital document in a planning process of bioconversion plant. ?We will follow the authorities?? instructions vey carefully,? says Saini. All considerations will be worked further in coming permit process.