BioEnergo toimitti suunnittelun kohteena olevan Porin biojalostamon ympäristövaikutusten arviointitutkimuksen (YVA) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 7.7.2020. Huolellisen arvioinnin jälkeen yhteysviranomainen on esittänyt perustelut ja kommentit YVA-tutkimuksesta 2.12.2020.

?The coordination authority statement on the EIA study is a valuable document as we plan our way forward? says Timo Saini, chairman of BioEnergo. The Environmental Impact Permit is the most vital document in a planning process of bioconversion plant. ?We will follow the authority?s instructions very carefully,? says Saini. All points and areas of concern will be dealt with in detail as part of the coming environmental permit process.

”Noudatamme viranomaisen ohjeita erittäin huolellisesti”, Saini sanoo. Kaikkia ympäristö käsitellään yksityiskohtaisesti osana tulevaa ympäristölupaprosessia. BioEnergo YVA -tutkimuksessa on kaksi vaihtoehtoista skenaariota jalostamolle. Vastuuviranomaisen mukaan YVA-tutkimus antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeesta, sen tärkeimmistä ympäristövaikutuksista ja kunkin vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuudesta. Viranomainen toteaa lisäksi, että on joitain epävarmuustekijöitä, joita on arvioitava edelleen.

Vastuuviranomaisen lausunnossa tuodaan esiin yksityiskohtia ja kysymyksiä, joita BioEnergo arvioi myöhemmin yksityiskohtaisesti, samalla kun se tarjoaa ratkaisuja vuonna 2021 alkavan biojalostamoprojektin yksityiskohtaisemmille suunnittelu- ja suunnitteluvaiheille. BioEnergo käsittelee arviossa esille tulleet seikat yksityiskohtaisesti ympäristölupahakemusprosessin aikana vuonna 2021.

Based on the authority?s statement BioEnergo will as part of the environmental permit application and refinery detailed design processes carefully evaluate and mitigate the planned biorefinery?s potential impact on (i) surface water, (ii) air (including odor emissions) and climate, (iii) traffic volume, (iv) nature and (v) natural resources. Especially the potential impact of the planned biorefinery on the sea water will be evaluated and modelled in great detail during the following phases of the project. BioEnergo will carefully consider all possible methods of handling and purifying the biorefinery?s waste water as part of refinery and process planning.

A copy of the ?Coordination authority statement on the environmental impact assessment report / Yhteysviranomaisen lausunto YVA-arviointiohjelmasta Bioenergo? has been published at: www.ymparisto.fi/bioenergoYVA

Lisätietoja:
Timo Saini, hallituksen puheenjohtaja, BioEnergo Oy, 040 715 3682, timo.saini@bioenergo.fi
Jyrki Karvinen, JKcom Public Relations, +358 45 258 8451, jyrki.karvinen@jkcom.fi

BioEnergo tavoite on vähentää liikenteen aiheuttamaa hiilidioksidia. reduces traffic carbon emissions. BioEnergo is in the process of building an advanced second-generation biofuel refinery in Pori, Kaanaa Industrial Park, Finland. BioEnergo?s products will help our customers meet their regulatory biofuel distribution mandates and help corporates reduce their carbon footprints. The biorefinery will use certified forest industry side stream sawdust and chips as feedstock to produce an estimated 60 000 m3 of advanced 2G bioethanol (for passenger cars), 130 000 MWh of 2G liquid biogas (for heavy duty vehicles), 73 000 tons of lignin (for low-CO2 asphalt, roofing felt and concrete) and 44 000 tons of CO2 (for industry/circular economy). At full production BioEnergo will employ directly and indirectly up to 250 people employees.