BioEnergo aloitti ympäristövaikutusten arvioinnin (EIE) koskien Poriin suunniteltua biokonversiolaitosta 19.9.2019. Arviointiin liittyen ELY-keskuksen johdolla järjestettiin ennakkotapaaminen viranomaisten kanssa 8.1.2020. Julkinen kuulemistilaisuus järjestettiin Porissa 13.2.2020. Ensimmäinen vaihe prosessa oli EIE-suunnitelma, joka julkistettiin viranomaisille 16.4.2020.

Vuoden 2019 alkupuoliskon aikana ympäristövaikutusten arvioinnissa jatkettiin EIE-raportin valmistelua, johon sisältyivät myös viranomaisten ja kansalaisten palautteet. Loppuraportti sisältää yli 300 sivua yksityiskohtaista materiaalia ja analyysin kaikista ympäristönäkökohdista.

Seurantaryhmä kokoontui 9.6.2020 ja uusi julkinen kuulemistilaisuus järjestettiin 17.8.2020.

Timo Saini, chairman of BioEnergo is very proud of the report. ?It really looks environment from all possible directions. And the work is very detailed, indeed?, says Saini. The active partner to finalize the report and organizer of all materials and events is Sweco Industry Oy.

Raportti luovutettiin Satakunnan ELY-keskukselle 7.7.2020. Lopullista viranomaisarviointia odotetaan joulukuun alussa.