Osana YVA-prosessia järjestettiin julkinen kokous paikallisille asukkaille ja muille asianosaisille Porissa. Tilaisuudesta ilmoitettiin sääntöjen mukaan paikallislehdessä. Noin 70 henkilöä osallistui tilaisuuteen.

Kokouksen avasi vanhempi tarkastaja Petri Hiltunen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, joka toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi. Hän kuvaili myös YVA: n oikeudellista taustaa ja siihen liittyviä prosesseja.

Timo Saini, chairman of BioEnergo, briefed the participants of BioEnergo?s plans. He also described in detail the selection process behind choosing Yyteri industrial site as preferred location to BioEnergo?s bioconversion plant.

Projektipäällikkö Sirpa Torkkeli Swecosta esitteli hankkeen YVA-ohjelman.

Esityksiä seurasi vilkas keskustelu, joka koski muun muassa jätevesiä, hajua, melua ja liikennettä.

Kaikki esille nousseet kysymykset todettiin merkityksellisiksi YVA-prosessissa jatkossa. Toinen julkinen tilaisuus järjestetään myöhemmin kuluvana vuonna.

?Very fruitful discussion,? commented Timo Saini the outcome of the meeting. ?Of course, all legal restrictions will be followed, but as important is keeping local people well informed of the plant status and outcome?, added Saini.