As the technical planning for BioEnergo´s first biorefinery in Pori Kaanaankorpi industrial park advances, the company has decided to strengthen its local management. BioEnergo Oy appoints Pasi Vartiainen (BE), as the Pori biorefinery manager. Vartiainen will join BioEnergo 1 November 2023.    

Pasi Vartiainen has over 20 years´ experience in Chemical industry production, plant operations and training of staff. He previously worked at Venator PLC as the CEO of Finnish subsidiary and Venator Pori plant manager. 

“I´m excited about this opportunity to work in familiar environment but this time within biofuels and sustainable traffic solutions. BioEnergo plays an important role in reducing traffic C02 emissions by supplying high-quality biofuels not only in Finland but abroad as well. In addition, this project has a huge revitalizing impact for Pori industrial cluster, employment, and local infrastructure in Kaanaankorpi Industrial Park”, Pasi Vartiainen says.

“We would like to warmly welcome Pasi to join the BioEnergo team. Pasi has extended experience in Chemical industry production, as well as local knowledge from Kaanaankorpi Industrial Park where our first plant will be constructed”, says BioEnergo Oy CEO Tuomas Saarinen.

Pasi Vartiainen BioEnergo Oy:n tehtaanjohtajaksi

BioEnergon ensimmäisen, Porin Kaanaankorven teollisuusalueelle sijoittuvan tuotantolaitoksen suunnittelun edetessä yhtiö on päättänyt vahvistaa paikallista organisaatiotaan. BioEnergo Oy on nimittänyt Pasi Vartiaisen (Prosessitekniikan Insinööri) yhtiön Poriin rakennettavan laitoksen tehtaanjohtajaksi (PM). Vartiainen aloittaa uudessa tehtävässään 1.11.2023.

Pasi Vartiaisella on yli 20 vuoden kokemus kemianteollisuuden tuotannosta, laitoksen johtamisesta ja henkilökunnan kouluttamisesta. Hän on työskennellyt aiemmin Venator PLC:n Suomen maayhtiön toimitusjohtajana ja Venatorin Porin laitoksen tehtaanjohtajana. 

“On hienoa päästä työskentelemään tutussa ympäristössä, mutta jatkossa uusiutuvien polttoaineiden ja puhtaamman liikenteen ratkaisujen parissa. BioEnergolla on tärkeä rooli liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja korkealuokkaisten biopolttoaineiden saatavuuden turvaamisessa. Hankkeella on myös suuri vaikutus koko Porin teollisuusklusteriin, työllisyyteen ja paikallisen infrastruktuurin nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen”, toteaa Pasi Vartiainen.  

“Toivotamme Pasin lämpimästi tervetulleeksi osaksi BioEnergon tiimiä. Pasilla on vankka kokemus sekä kemianteollisuuden tuotannosta, että myös paikallisesti Kaanaankorven teollisuusalueesta jonne ensimmäinen laitoksemme rakennetaan”, toteaa BioEnergo Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Saarinen.

Valmistuessaan BioEnergon Porin tuotantolaitos on yksi Euroopan suurimmista toisen sukupolven bioetanolilaitoksista, ja siten tärkeässä roolissa Euroopan Unionin tavoitellessa liikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävää laskua vuoteen 2030 mennessä.