Teknologia

Sahojen sivuvirtoja raaka-aineena käyttävä BioEnergo One koostuu bioetanolilaitoksesta ja sen yhteyteen kuuluvasta prosessijäteveden käsittelyjärjestelmästä sekä biokaasulaitoksesta. Teknologiatoimittajina ovat kaksi alan nimekästä toimijaa, SEKAB E-Technology ja Praj Industries.

Biokonversio perustuu entsymaattiseen hydrolyysiin, jossa selluloosaraaka-aine hajotetaan sokereiksi ja ligniiniksi. Sokereista jalostetaan biopolttoaineita ja ligniiniä voidaan käyttää kuivauksen jälkeen monissa eri käyttökohteissa.

BioEnergo One on itsenäinen laitos, joka sisältää uutuusarvoisia ratkaisuja, kuten puubiomassa raaka-aineena ja sen käyttö tulokosteudessaan, esikäsittely, jossa optimaalinen rikkidioksidiannostelu, höyryräjäytys, käytettävät kemikaalit ja entsyymit, suljettu jätevesien käsittely, kaksisuuntainen integrointi Porin Prosessivoiman voimalaitokseen sekä kaikkien lopputuotteiden hyötykäyttö.

Kun raaka-aine käytetään tulokosteudessaan, ratkaisu on sekä energia- että ympäristötehokas. SEKABin CelluAPP® -teknologian ainutlaatuisuus liittyy raaka-aineiden esikäsittelyyn ja fermentointiosioon. Optimaalinen rikkidioksiannostelu esikäsittelyssä vähentää jätevedenkäsittelyn kuormaa oleellisesti. SO2-reaktori toteutettaisiin ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa, kuten myös esikäsittelyyn kuuluva höyryräjäytys.

BioEnergo One:n kustannustehokkuutta parannetaan integroimalla energianhankinta viereiseen Porin Prosessivoiman voimalaitokseen, joka toimittaa laitoksen tarvitseman höyryn. Laitoksen vedenkäyttötehokkuutta parannetaan prosessiveden kierrätyksellä, jota sovelletaan ensimmäistä kertaa biopolttoaineiden kemialliseen valmistukseen.

Vieritä ylös