Kestävyys

Kansantaloudellisesta näkökulmasta yksi tehokkaimpia tapoja torjua hiilidioksidipäästöjä on investoida toisen sukupolven (2G) biopolttoaineiden tuotantoon ja lisätä sen käyttöä. Lisäksi 2G- biopolttoaineilla ei ole haitallisia vaikutuksia polttomoottoreihin.

BioEnergo valmistaa päästöttömiä tuotteita. Tuotannon ytimessä on viimeisimmällä teknologialla varustettu biokonversiolaitos. Toimintamme perustuu kestävään kiertotalouteen: raaka-aineemme on sahojen sivuvirrat, joten emme hakkaa metsiä ja vähennä sitä kautta hiilinieluja.

Puubiomassan käytöstä raaka-aineena on monia etuja. Bioetanolin tuottamiseen käytettynä se vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 80% fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Kun raaka-aineen on puubiomassa, ristiriitaa ruuantuotannon ja toisen sukupolven biokonversion välillä ei ole olemassa, kuten on ensimmäisen sukupolven biopolttonaineiden kohdalla. BioEnergon toimintaa ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Edistämme kaikella työllämme Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita ja olemme sitoituneita kemianteollisuuden noudattamaan www.responsiblecare.fi -periaatteita.

Vieritä ylös