Vihreää kehitystä vuodesta 2009

BioEnergo

Vähennämme liikenteen päästöjä

BioEnergo suunnittelee Poriin sahateollisuuden sivuvirtoja raaka-aineena käyttävää biokonversiolaitosta, joka valmistaa kehittyneitä liikenteen biopolttoaineita ja korkean jalostusasteen biotuotteita. Vastaavia teollisen mittakaavan laitoksia ei ole vielä muualla. ”BioEnergo One” tulee olemaan Satakunnan ekosysteemin kasvumoottori seuraavina vuosikymmeninä. BioEnergon kasvutavoitteena on perustaa kolme biokonversiolaitosta seuraavan 10 vuoden aikana, joista kaksi ulkomaille.

Laitos lisää merkittävästi kotimaista biopolttoainetuotantoa ja liikenteen energialähteiden omavaraisuutta. Sen toisen sukupolven biopolttoaineilla saavutetaan noin 120000 tonnin CO2 ja bioligniinin käytöllä asfaltin valmistuksessa peräti noin 230000 tonnin CO2 päästövähenemä vuodessa, jotka yhteensä vähentävät kotimaan liikenteen päästöjä noin seitsemän prosenttia. Kaikki tuotantoprosessin sivuvirrat (hiilidioksidi, biokaasumädäte, tärpätti) hyödynnetään ja kierrätetään käytettäviksi uudelleen.

BioEnergo One-laitoksen sijaintipaikaksi on suunniteltu Kaanaankorven teollisuusaluetta Porin Yyterissä. BioEnergo One-laitos käsittelee 200 000 kuiva-ainetonnia raaka-ainetta ja tuottaa liikenteen biopolttoaineiksi noin 60 000 m3 bioetanolia ja 130 000 MWh nesteytettyä biokaasua sekä 70 000 t ligniiniä korvaamaan bitumia asfaltissa ja 44000 t hiilidioksidia. Laitos vahvistaa olemassa olevaa energiaekosysteemiä integroitumalla kaksisuuntaisesti Porin Prosessivoima Oy:n voimalaitoksen kanssa.
Sijainti on logistisesti erinomaisella paikalla lähellä satamia ja lisäksi alueen infra mahdollistaa olemassa olevan jätevesijärjestelmän hyödyntämisen. Laitoksen tarvitsema raaka-aine voidaan hankkia pääosin noin 200 kilometrin säteellä sijaintipaikasta. Laitoksen toiminta perustuu SEKAB E-Technology AB:n Ruotsin Örsnköldsvikissä sijaitsevan demonstraatiolaitoksen kehittämään ja testaamaan CelluAPP® teknologiaan. Teknologiaa ei kuitenkaan ole aiemmin toteutettu BioEnergo One-laitoksen kokoluokassa.

Vieritä ylös