Bioenergo suunnittelee mm. sahanpurua käyttävää biokonversiolaitosta Poriin. Yhtiö tulkitsi, että ilmastopaketti muuttaisi bioetanolien raaka-ainevaatimuksia ja olisi siksi uhka investoinnille.

EU:n ilmastopaketin ei pitäisi olla uhka Meri-Porin isolle teollisuusinvestoinnille, toteaa EU-komissio vastauksessaan europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren ( ps. ) asiasta tekemään kirjalliseen kysymykseen.

Bioenergo-yhtiö aikoo rakentaa Kaanaaseen laitoksen, jossa sahojen sivutuotteista kuten sahanpuruista tehdään muun muassa bioetanolia.

Sahanpurujen käytöstä epäselvyyttä

Bioenergo tulkitsi, että EU-komission luonnoksessa asetetaan kyseenalaiseksi näiden raaka-aineiden käyttö toisen sukupolven bioetanolin raaka-aineena. Yhtiön mukaan EU näkee sahojen sivuvirrat metsätuotteina, kun yhtiön mielestä kyse on puutuotannon sivutuotteista.

Komission mukaan ehdotuksessa ei muuteta muista kuin metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä tuotettuihin biopolttoaineisiin sovellettavia kestävyyskriteerejä.

– Sahatoiminnan sivutuotteina syntyvään sahanpuruun ja kuorikkeisiin ei sovelleta kestävyyskriteerejä. Näin ollen ehdotetun muutoksen ei pitäisi vaikuttaa kysymyksessä mainittuun investointiin, EU-komisison vastauksessa todetaan.

”Takaa osaltaan laitoksen kannattavuuden”

Bioenergolle komission vastaus on helpotus. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Timo Sainin mukaan se selvittää epäselvää raaka-ainekysymystä ja takaa näin osaltaan laitoksen kannattavuuden.

– Raaka-aine on ollut iso keskustelunaihe. On meille hyvä uutinen, että voimme käyttää sahoilta tulevaa sahanpurua raaka-aineena niin, että tuotamme toisen sukupolven bioetenolia.

Poriin suunnitellun investoinnin arvo on noin 150 miljoonaa euroa. Tehdas on tarkoitus käynnistää vuonna 2024.

Vieritä ylös