BioEnergo Oy:n suunnitelma Meri-Poriin rakennettavasta biokonversilaitoksesta on monella tavalla kiinnostava. Siinä mm. Satakunnan sahojen sahanpurujätteestä valmistettaisiin etanolia, biokaasua ja kiinteää ligniiniä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Hanke toisi maakuntaan rakennusvaiheessa suoraan ja myöhemmin välillisesti satoja työpaikkoja sekä uudenlaisen älykkään osaamiskeskittymän. Samalla ratkottaisiin globaalia ilmastohaastetta.

On päivänselvää, että investointi olisi enemmän kuin tervetullut Poriin ja Satakuntaan. Vuosien 2014-2019 välillä Meri-Porin alueelta on menetetty yli 1000 suoraa teollisuuden työpaikkaa kerrannaisvaikutuksineen. Suurimmat työpaikkojen menetykset ovat kohdistuneet Mäntyluodon off-shore-telakkaan ja Venatorin pigmenttitehtaaseen, joka vaurioitui tulipalossa. Työpaikkojen menetykset ovat kuitenkin ajoittuneet tavalla, joka ei ole täyttänyt äkillisen rakennemuutoksen kriteerejä, mikä ei poista tapahtuneen merkittävyyttä. Kaiken päälle turpeen energiakäytön raju väheneminen iskee nyt voimakkaasti varsinkin Satakunnan pohjoisosiin.

BioEnergon hanke olisikin keskeisessä asemassa alueen uudelleen teollistamisessa ja mahdollistaisi osaltaan valtion mukana olon rakennemuutoksen hyvässä hoitamisessa. Laitos työllistäisi rakennusvaiheessa suoraan ja myöhemmin välillisesti satoja henkilöitä. Hankkeen tarvitsema logistiikka loisi myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia turvealan yrittäjille.

Meri-Porin biokonversiolaitos olisi eittämättä investointi tulevaisuuteen. Se merkitsisi uutta älykästä osaamiskeskittymää vuosikymmeniksi maakuntaa vaurastuttamaan.

Syyt saada investointi Poriin ovat vahvat. Meri-Porin alueella on valmis monipuolinen teollinen infrastruktuuri, jonka hyödyntäminen olisi koko kansantalouden etu. Valmiiseen infraan kuuluvat niin LNG-terminaali, Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamat, sähköistetyt ja perusparannuksen kohteena olevat raideyhteydet kuin Porin Prosessivoiman voimalaitos, josta uusi laitos ottaisi tarvitsemansa höyryn.

BioEnergon hanke toisi tervetullutta lisäkysyntää teollisuuden palveluille, jotka Satakunnassa ovat erittäin kehittyneet. Maakunnassa on saatavilla kriittisen tärkeää työvoimaa, jonka täydennyskoulutuksesta voivat vastata erityisesti toisen asteen koulutuksen tuottajat Länsirannikon Koulutus WinNova ja Sataedu sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Meri-Porin biokonversiolaitos on parin sadan miljoonan euron investointi. Myös meidän satakuntalaisten päättäjien on omalta osaltamme syytä pyrkiä vaikuttamaan tämän erittäin lupaavan hankkeen etenemiseen ja etsiä ratkaisuja sen aloitusvaiheen mahdollisiin pullonkauloihin.

Eeva Kalli

Kansanedustaja (kesk.)

Vieritä ylös