Matti Keränen15.4.202111:29|päivitetty15.4.202111:32METSÄENERGIARAAKA-AINEYMPÄRISTÖ

Porin Yyteriin on suunnitteilla Bioenergon biojalostamo.

Hankealue. Bioenergon mukaan jalostamo tulee logistisesti erinomaiseen paikkaan lähellä satamia. Lisäksi alueen infra mahdollistaa olemassa olevan jätevesijärjestelmän hyödyntämisen. Laitoksen tarvitsema raaka-aine voidaan hankkia pääosin noin 200 kilometrin säteeltä sijaintipaikasta. 

Poriin on nousemassa biojalostamo, joka tuottaa metsäteollisuuden sivuvirroista liikenteen polttoaineita, ligniiniä ja nesteytettyä biokaasua.

Yrityksen mukaan ligniiniä voisi hyödyntää bitumin korvaajan asfaltin valmistuksessa, mikä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä.

Tehtaan taustalla on Bioenergo -yritys, joka suunnittelee jalostamoa Kaanankorven teollisuusalueelle Porin Yyterissä. Jalostamo käyttäisi raaka-aineenaan sahoilta saatavaa purua ja haketta, jota yritys kertoo hankkivansa 200 kilometrin säteeltä.

Jalostamo tuottaa liikenteen biopolttoaineiksi noin 60 000 m3 bioetanolia ja 130 000 MWh nesteytettyä biokaasua sekä 70 000 t ligniiniä.

Laitoksen toiminta perustuu SEKAB E-Technology AB:n Ruotsin Örsnköldsvikissä sijaitsevan demonstraatiolaitoksen kehittämään ja testaamaan CelluAPP® teknologiaan. Teknologiaa ei kuitenkaan ole aiemmin toteutettu Poriin suunnitteilla olevan laitoksen kokoluokassa.

Jalostamon tuotantoprosessin sivuvirtoina syntyvät hiilidioksidi, biokaasumädäte ja tärpätti hyödynnetään ja kierrätetään käytettäviksi uudelleen.

Jalostamon ympäristölupahakemus jätettiin tammikuussa. Biokonversiolaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 alkupuolella ja varsinainen toiminta vuoden 2024 alkupuolella.

Bioenergon kasvutavoitteena on perustaa kolme biokonversiolaitosta seuraavan 10 vuoden aikana, joista kaksi ulkomaille.

MATTI KERÄNEN

Ota yhteyttä

SEURAA ARTIKKELIIN LIITTYVIÄ AIHEITA:

METSÄENERGIARAAKA-AINEYMPÄRISTÖ

Vieritä ylös