työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää vuosittain energiatukia uusille teknologioille ja suurille demonstraatiohankkeille, jotka edistävät tulevaisuuden energiaratkaisuja ja tukevat Suomen ja EU: n vuoteen 2030 tähtäävien uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.

Vuonna 2021 tukea voitiin hakea johonkin seuraavista ryhmistä:

1) uusiutuvat liikennepolttoaineet, mukaan lukien sähkö

2) muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto

3) muut suuret energiateknologian demostraatiohankkeet

BioEnergo haki Porin biokonversiolaitoshankkeelle 39,7 miljoonan euron energiatukea, mikä vastaa hankkeen kokoa suhteessa ministeriön julkaisemiin energiatuen ohjeellisiin prosenttiosuuksiin.

BioEnergo haki energiatukea uusiutuvien polttoaineiden luokassa. BioEnergon suunniteltu investointi täyttää täydellisesti ministeriön asettamat kriteerit, koska tuki on tarkoitettu projekteille, jotka tarjoavat uusia energiaratkaisuja edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointi- ja vertailukriteerit ovat uutuusarvo, toteutettavuus, energiavaikutukset, kustannustehokkuus ja muut vaikutukset. Tavoitteena on tarjota tukea hankkeille siten, että tulevaisuuden energiaratkaisujen tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon myös hallitusohjelman kirjaukset. Uuden teknologian osalta arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota uuden tekniikan tai muun todistettavissa olevan kokonaisuuden uutuusarvoon ja merkitykseen suhteessa vuoden 2030 tavoitteisiin. Tärkeä kriteeri on myös hankkeen monistettavuus, kuten BioEnergon laitos on.

Työ- ja elinkeinoministeriön alustava aikataulun mukaan hankkeita koskevat tukipäätökset tehdään syksyllä 2021.

TEM:n hakijaluettelo:

https://tem.fi/documents/1410877/53440649/10032021_liite_su uret_demot_investointituen_hakemukset.pdf / b96e6733-7a10-94a1-969c-af9f456dde59 / 10032021_liite_suuret_demot_demot_dokumentti.pdf

Lisätietoja:

Timo Saini, hallituksen puheenjohtaja, BioEnergo Oy, 040 715 3682, timo.saini@bioenergo.fi

Kim Isosomppi, rahoitusjohtaja, +358 45 6380860, kim.isosomppi@bioenergo.fi

Vieritä ylös