kotimaan co2 päästöt

Hallituksen tavoitteena on vähintään puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Vuoteen 2045 mennessä liikenne on määrä muuttaa kokonaan päästöttömäksi.

”Meidän on rajoitettava liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, jos haluamme saavuttaa vuoden 2030 kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetetut tavoitteet”, sanoo BioEnergon puheenjohtaja Timo Saini. ”Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa fossiilittoman liikenteen tiekartassa ehdotetaan selkeästi määriteltyjä konkreettisia askelia ja vaihtoehtoja, joita on seurattava ja pantava toimeen nykyisten lisäksi, jos haluamme puolittaa liikenteen CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä.”

Fossiilittomien kuljetusten tiekartassa on kolme vaihetta. Kolmivaiheisen kartan toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä tieliikenteelle, joka aiheuttaa suurimman osan liikenteen päästöistä. Etenemissuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena on vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 1,62 miljoonalla tonnilla vuodessa nykyisten toimenpiteiden lisäksi, mikä myös vaaditaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Etenemissuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta – tuista ja kannustimista – päätetään keväällä 2021, sisältäen muun muassa seuraavat BioEnergolle tärkeät ehdotukset:

Fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöjen vähennykset vähintään 0,39 miljoonaa tonnia vuodessa.

Jakeluvelvollisuutta koskevan lainsäädännön soveltamisalan laajentaminen ja tavoitetason nostaminen.

Biokaasun ja sähköpolttoaineiden sisällyttäminen jakeluvelvollisuuteen (biokaasu lisätty).

Biopolttoaineiden jakeluvelvollisuuden nostaminen 34 prosenttiin (nykyinen velvoite 30%).

Ehdotetut keinot autokannan uudistamiseksi.

Etanoli- ja kaasuautojen konversiotuki ja puhtaiden ajoneuvojen hankinnat julkiselle sektorille.

Lausuntokierros jatkuu 19. helmikuuta 2021 saakka.

Liikenne- ja viestintäministeriön lehdistötiedote:

https://www.lvm.fi/fi/-/kommentit-kutsuttu-fossiilikartta-kuljetukselle-kolme-vaiheet-tieto-ilmastoystävällinen-liikkuvuus-252096

Lausuntopalvelu.fi, josta voit ladata kopion ehdotuksesta:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Ehdotus/Participation?proposalId=c73d3be8-1bab-4878-9807-799f50e81d04&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Vieritä ylös