biokaasu auto

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kommentteja lakiehdotuksesta, jolla uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen tarkoitettu EU: n uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi (RED II) saatetaan voimaan liikenteessä.

Lainsäädännön tarkoituksena on edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja korvata bensiinin, dieselöljyn ja maakaasun käyttöä liikenteessä. Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteita koskevaan lainsäädäntöön sisältyvät uudet velvoitteet ja rajoitukset takaavat uusiutuvien energialähteiden RED II -vaatimusten noudattamisen liikennealalla.

Ehdotettu lainsäädäntö sisältää seuraavat BioEnergon biopolttoainetuotannon näkökulmasta tärkeät velvoitteet:

Polttoaineiden jakelusta on oltava 30 prosenttia uusiutuvia polttoaineita vuonna 2030 ja sen jälkeen (jakeluvelvollisuus).

Polttoaineiden jakelijoiden on vuodesta 2030 lähtien toimitettava 10 prosenttia uusiutuvista polttoaineista A-osassa luetelluista raaka-aineista tuotetuissa biopolttoaineissa tai biokaasussa tai muusta kuin ei- biologisista uusiutuvista nestemäisistä tai kaasumaisista polttoaineista (uusi velvoite).

A-osassa luetelluista raaka-aineista tuotettujen kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun osuuden liikenteen alan energian loppukulutuksesta on oltava vähintään 3,5 prosenttia vuonna 2030 (vähintään A-osa).

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kommentteja lainsäädäntöehdotuksesta lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta viimeistään 5.2.2021.

Lainsäädäntöehdotuksessa ehdotetaan, että lait annettaisiin 30. kesäkuuta 2021 ja että biokaasun lisääminen jakeluvelvoitteeseen tulisi voimaan 1. tammikuuta 2022.

Työ- ja elinkeinoministeriön lehdistötiedote:

https://tem.fi/fi/-/uusiutuvien-polttoaineiden-liikennekayayttoa-edistavat-lakiluonnokset-lausunnolle

Lausuntopalvelu.fi, josta voit ladata kopion lainsäädäntöehdotuksesta:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Ehdotus/Participation?proposalId=a2f63087-61f8-44ff-a47c-5c5f1b8742c6

Lisätietoja:

Timo Saini, puheenjohtaja, BioEnergo Oy, 040 715 3682, timo.saini@bioenergo.fi

Vieritä ylös