Suunnitellun biokonversiolaitoksen EIR-raportti luovutettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 07.07.2020. Huolellisen harkinnan jälkeen viranomainen esitti perustellun arvion EIR:stä 2.12.2020.

EIR:ssä esitetään laitoksen toiminnalle kaksi päävaihtoehtoa. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia, mistä viranomaiset ovat samaa mieltä. Erityisesti laitoksen vaikutus vesistöön vaatii lisäselvityksiä. Pääkysymyksenä on mahdolliset ja vaihtoehtoiset jäteveden käyttötavat.

EIR antaa hyvän kokonaiskuvan projektin toteutettavuudesta sekä eri vaihtoehdoista. Viranomaisten huomioiden perusteella hankkeen tärkeimmät vaikutukset koskevat meri-aluetta, ilmastoa ja ilmaa (haju mukaan luettuna), liikennettä sekä vaikutuksia luotoon ja luonnonsuojelualueille.

”Yhteysviranomaisen perusteltu perustelu on arvokas asiakirja tästä eteenpäin”, sanoo BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini. Ympäristövaikutuslupa on tärkein asiakirja biokonversiolaitoksen suunnitteluprosessissa. ”Noudatamme viranomaisten ohjeita huolellisesti”, Saini sanoo. Kaikkia esille tulleita näkökohtia käsitellään tarkemmin lupaprosessin aikana.

Vieritä ylös