Osana YVA-prosessia järjestettiin julkinen kokous paikallisille asukkaille ja muille asianosaisille Porissa. Tilaisuudesta ilmoitettiin sääntöjen mukaan paikallislehdessä. Noin 70 henkilöä osallistui tilaisuuteen.

Kokouksen avasi vanhempi tarkastaja Petri Hiltunen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, joka toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi. Hän kuvaili myös YVA: n oikeudellista taustaa ja siihen liittyviä prosesseja.

BioEnergon puheenjohtaja Timo Saini kertoi osallistujille BioEnergon suunnitelmista. Hän kuvasi myös yksityiskohtaisesti valintaprosessia, jossa Yyteri valikoitui biokonversiolaitoksen sijaintipaikaksi.

Projektipäällikkö Sirpa Torkkeli Swecosta esitteli hankkeen YVA-ohjelman.

Esityksiä seurasi vilkas keskustelu, joka koski muun  muassa jätevesiä, hajua, melua ja liikennettä.

Kaikki esille nousseet kysymykset todettiin merkityksellisiksi YVA-prosessissa jatkossa. Toinen julkinen tilaisuus järjestetään myöhemmin kuluvana vuonna.

”Erittäin hedelmällinen keskustelu”, kommentoi Timo Saini tilaisuutta. ”Tietenkin kaikkia lakisääteisiä rajoituksia noudatetaan, mutta yhtä tärkeää on pitää paikalliset asukkaatajan tasalla”, Saini lisäsi.

Vieritä ylös