BioEnergon hankkeen julkistustilaisuus Porin Raatihuoneella 11.11.2019

BioEnergo oli kutsunut 11. marraskuuta tärkeimmät kohderyhmänsä, projektikumppaninsa, potentiaaliset asiakkaat, mediat ja muut osallistumaan julkistustilaisuuteen, jossa yhtiö julkisti suunnitelmansa investoida biokonversiolaitokseen Kaanaan teollisuusalueella Porissa. Tilaisuudessa oli yli 100 osanottajaa.

BioEnergon hallituksen puheenjohtajan Timo Sainin mukaan ”projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti”. Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukee hankkeen toteutettavuustutkimusta ja on yhdessä Euroopan aluekehitysrahaston kanssa myöntänyt tukea hankkeelle. Suunnittelukonsultti CTS Engtec Oy johtaa ja koordinoi tutkimushanketta.

Lopullinen investointipäätös tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä, ja laitoksen pitäisi olla valmis vuoden 2023 alussa. YVA (ympäristövaikutusten arviointi) on jo aloitettu Sweco Oy:n johdolla.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän on vähennettävä öljyn kulutusta. Liikenteellä on tässä keskeinen rooli. Uuden tehtaan päätuote on 2G-bioetanoli, joka on polttoaineen ”vihreä” elementti. Laitoksen toinen päätuote on ligniini, jota voidaan käyttää ”vihreänä liimana” asfalttituotannossa yhdessä öljypohjaisen bitumin kanssa.

”Asfaltin tuotannossa ei ole toistaiseksi ollut mahdollista käyttää muuta sideainetta kuin fossiilista bitumia. Ehkä olemme löytäneet kierrätettävän luonnonmateriaalin, ligniinin tai ”puuliiman” korvaamaan fossiilisen bitumin ”, kertoo Timo Saini BioEnergosta.

Biokaasu on laitoksen kolmas tuote. Se on täydellinen polttoaine, koska se on 100% uusiutuva. ”Biokaasutuotanto sopii täydellisesti laitokselle ja vahvistaa asemaamme liikenteen päästöjen vähentämisessä”, sanoo Stefan Fors, BioEnergon projektijohtaja. Biokaasu sopii erityisesti erityisesti raskaan liikenteen polttoaineeksi.

”Tehdastamme voidaan kutsua perinteisesti etanolitehtaaksi”, sanoo Stefan Fors BioEnergosta. Koska etanoli ei kuitenkaan ole ainoa lopputuotteemme, mieluummin käytämme termiä ”biokonversio” kuvaamaan puuraaka-aineen moninaisuutta ja lopputuotteita.

Investointisuunnitelman mukaan laitos käyttää raaka-aineena noin 200 000 kuivaa tonnia sahanpurua ja haketta. Vuotuiseen tuotantoon tulee noin 63 000 m3 etanolia ja noin 70 000 tonnia kiinteää ligniiniä. Laitos työllistää suoraan noin 40-50 henkilöä ja epäsuorasti useita satoja. Rakennusvaihe vaatii noin 500 henkilön työvoiman.

Ruotsin Örnsköldsvikissä sijaitseva SEKAB E-Technology Ab on projektiteknologiakumppani. ”Kumppanuus SEKAB: n kanssa on ratkaisevan tärkeää tässä projektissa, koska se on mahdollistanut prosessin testaamisen demolaitoksessa. Me rakennamme tehtaan kaupalliseen mittakaavaan”, Saini sanoo.

”Pidämme SEKAB-tekniikkaa erittäin sopivana BioEnergo-projektiin”, toteaa SEKABin johtaja Monica Normark. ”Ruotsin SEKAB-biokonversiodemotehdas on tuottanut etanolia puusta joka päivä yli kymmenen vuoden aikana.”

Sainin mukaan oli haastavaa löytää sopiva sijainti uudelle biokonversiolaitokselle. Venator Oy: n pigmenttitehdas Kaanaan teollisuusalueella Porissa lopetetaan vuonna 2021. Venator, Porin Prosessivoima Oy, Pori Energy Oy ja Kemira ovat luonnollisesti olleet kiinnostuneita löytämään uusia toimijoita alueelle.

Saini on erittäin tyytyväinen Poriin projektin sijoituspaikkana. ”Perinteisen kemianteollisuuden läsnäolo alueella antaa toiminnalle tarvittavat puitteet. Kumppaneidemme Porin Prosessivoiman ja Kemiran ansiosta esimerkiksi höyry, sähkö, vesi ja laitokselle tarvittavat tilat ovat käytettävissä. Myös laitoksen sijainti sataman lähellä on elintärkeää ”, Saini kuvailee.

”Tehtaan investoinnilla on erittäin myönteinen vaikutus Poriin, joka etsii uusia investointeja”, sanoo Porin elinkeinojohtaja Janne Vartia.

Vieritä ylös