Pori sijaintipaikkaselvityksen jatkotoimenpiteenä BioEnergo jätti Satakunnan ELY-keskukselle hakemuksen biokonversiolaitoksen toimintakelpoisuuden arvioimiseksi Poriin. Arvio on hyvinkin kattava, jossa arvioidaan sijaintipaikka (tarkemmin), teknologia, investoinnit, kustannukset, lopputuotemarkkinat, yhteistyötarpeet paikallisten toimijoiden kanssa, jne.

29.03 ELY-keskus teki kehittämishankkeesta myönteisen päätöksen. Rahoitus löytyy osin kotimaista lähteistä ja osin Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hanke käynnistyi saman tien valtaosin ulkopuolisten toimijoiden/asiantuntijoiden toimesta. Selvityksessä on monta osiota ja ne valmistuvat hieman eri tahdissa, ensimmäisten osioiden valmistuessa jo ennen juhannusta.

Kerättyjen aineistojen kattavuus mahdollistaa hankkeen Feasibility Studyn tekemisen ja vahvistanee osaltaan hankkeen toteutuskelpoisuuden, mutta samalla myös hankkeen kannattavuuden ja sijoituskelpoisuuden.

Vieritä ylös